Som hovedregel melder man på jaktprøve via "min side" på www.NKK.no. Da er det gjeldene priser som er oppgitt i terminsliten som gjelder. Etteranmelding må gjøres manuelt, slik prakisen har vært til nå, men med et påslag på kr 50,- pr start. For WEBpåmelding må man ha regsitert seg hos NKK. Er du medlem av en raseklubb eller en distrisktsklubb har du dette. Det er eier av hunden som må være medlem av en rase-,dristriksklubb eller NJFF. 

Prøvedeltakere som er medlem av NJFF, kan melde seg på og få samme startkontigent som medlemmer av rase- og distriktsklubber under forutsetning av at de har oppdrettet sin egen profil hos NKK, ved å logge inn på "min side" og så legge inn sin egen e-post adresse samt medlemsnummer hos NJFF. 

Arrangørklubber vil ved manuell registrering få opp en melding med rødt "medlem: ikke gyldig",  der vedkommende ikke er medlem av noen rase- eller distriksklubb, og skal da betale dobbel avgift. 

Imidlertid kan prøvedeltaker være medlem av NJFF! Deltakere/arrangører må i slike tilfeller ta kontakt med hverandre og informere om dette. 

WEBpåmelding: 

Man møter følgende betegnelser når man skal melde på i kvalitetsklasser: UK1, UK2, UK 3 eller AK1, AK2 og AK3. UK1 eller AK1 betyr første dag for start for disse klassene. UK2 eller AK2 betyr andre dag og UK3 eller AK 3 betyr tredje dag (om prøven går over tre dager; fredag, lørdag og søndag). Ikke alle prøver har start for UK/AK alle dager under prøven,- da vil første dag for UK/AK få betegnelsen UK1/AK1 og den andre dagen UK2/AK2. 

I VK skal dato for siste oppnått 1AK eller VK premie føres opp. Skriv hele datoen og årstall fult ut. tilsammen 8 sifre (for eks: 23.04.2017)

Ved manuell påmelding eller etteranmelding kommer et tillegg på kr 50,- pr hund. husk da å oppgi i merknadsfeltet i nettbankbetaling: reg.nr, klasse, hvilken dag(er), tlf.nr, og eventuelt annen fører enn eier. 

Vi ønsker alle en fin jaktprøveopplevelse!