Dreiebok VK finale NNM 2008

Midt Troms FK

Altevatn/Koievassdaøen

Dommere: Frank Øvrewall og Sigmund Nyborg

Deltakere.

 1. IS Irsko - Reidar Håheim
 2. ES Raino - Karl Karlsen
 3. P Dreng - Inger Lill Pedersen Løkås
 4. ES Ess - Sten Nilsen
 5. IS Tromsoe - Øyvind Berger
 6. IS Bitos Fax - Svein Wara
 7. ES Nero - Ingar Arnesen
 8. GS Shiba - Jens Steinsund
 9. ES Nike - Are Salomonsen
 10. B Pia - P.J Skjæran
 11. ES Figo - Gerd Søderholm
 12. ES Tiki - Karl Hartviksen
 13. KV Ergo Sum - Ingeborg Nygaard
 14. ES Ask - P.L. Pedersen
 15. P Joker - Ronny Hartviksen
 16. IS Roya - Per Erling Høvde
 17. P Aiko - S. Henriksen
 18. P Rypa - Rune Hoholm

RUNDE 1(15 min)

 1. slipp: Irsko mot Raino: Irsko tar straks føringen og går meget godt. Raino holder i dag ikke klassenivå og utgår. Irsko har 5 minutter til gode.
 2. slipp: P Dreng – ES Ess: Dreng tar klart føringen over Ess som i dag ikke holder klassenivå og utgår. Irsko settes på som ny makker for Dreng. Begge hundene får mye terreng med seg i fint samarbeid med sine førere og viser oss meget gode medvindsøk. Irsko har bedre plan og settes over Dreng.

Rangering: Irsko, Dreng. Utgår: Raino og Ess.

 1. slipp: Fax mot Tromsoe: Fax tar straks føringen over Tromsoe som starter litt forsiktig. Tromsoe går seg opp utover i slippet, men Fax settes over. Rangering: Irsko, Dreng, Fax og Tromsoe.
 2. slipp: Nero mot Shiba: Ingen av hundene holder klassenivå og begge utgår.
 3. slipp: Nike mot Pia: Pia tar føringen over Nike som i dag ikke holder nødvendig klassenivå og utgår. Pia har litt manglende dybde og bredde i medvind og settes derfor sist på rangeringen. Pia 5 minutter til gode.
 4. slipp: Figo mot Tiki: Begge hundene starter noe forsiktig, men Figo går seg godt opp. Tiki mangler både bredde og dybde i sitt medvindsøk. Figo over Tiki som utgår. Rangering: Irsko, Dreng, Fax, Tromsoe, Figo, Pia.
 5. slipp: Ergo Sum mot Ask: Ergo tar straks føringen og viser oss et medvindsøk av beste merke. Blir borte i kratt og finnes ikke innen rimelig tid – utgår. Ask går et noe forsiktig søk der han kunne tatt mer med seg av det storslåtte terrenget. På slutten av slippet har Ask en resultatløs stand som han ordner greit opp i på førers ordre. Ask settes siste på rangeringen.
 6. Roya mot Joker: Begge går meget godt og får med seg mye terreng i medvind. Roya settes over siden hun oftere er i nytt terreng.

Rangering: Irsko, Dreng, Roya, Joker, Fax, Tromsoe, Figo, Pia, Ask

9. slipp: Rypa mot Aiko: Rypa legger seg straks ut i et meget stort anlagt medvindsøk som blir noe åpent.. Aiko revierer terrenget meget godt og systematisk og med god plan og settes derfor over Rypa. Rype støkkes av bakparti i anvist område.

Rangering etter 1. runde: Irsko, Dreng, Roya, Joker, Fax, Tromsoe, Figo, Pia, Ask, Aiko, Rypa.

Oppsett 2. runde(15 minutter): Tromsoe-Irsko, Dreng – Fax, Pia – Figo, Ask – Joker, Roya – Aiko, Rypa

 1. slipp: Irsko – Tromsoe: Tromsoe starter nå friskt og hundene veksler om føringen. På slutten av slippet overtar Irsko føringen og settes over.
 2. slipp: Dreng – Fax: Hundene veksler om føringen og settes likt.

Rangering: Irsko, Dreng, Fax, Tromsoe.

 1. slipp: Pia – Figo: Pia går seg opp og jakter meget godt. Figo dabber av utover i slippet og holder ikke klassenivå. Utgår. Pia har nå totalt 10 min til gode, Settes sist på rangeringen.
 2. Ask – Joker: Joker tar klart føringen over Ask som blir noe ensidig. Ask går seg opp utover i slippet. Joker over.

Rangering: Irsko, Dreng, Fax, Joker, Tromsoe, Pia, Ask.

 1. Roya – Aiko: Begge går meget godt, med Roya som den førende. Aiko har en resultatløs stand som han utreder raskt når fører kommer til. Aiko støkker senere rype og blir for urolig. Utgår. Roya har sjanse på denne og settes sist på rangeringen.
 2. Rypa mot Pia som har 10 minutter til gode. Begge går godt i motvind. Førere støkker rype midt i anvist terreng. Senere sees ryper i luften der Rypa er. Senere søkker Rypa rype og respekterer. Begge finnes i stand i tett kratt. Rypa reiser i flere etapper, men kan ikke presentere fugl. Rype letter presist foran Pia som blir for urolig. Begge utgår.

Rangering etter 2. runde: Irsko, Dreng, Fax, Joker, Tromsoe, Ask, Roya.

Oppsett 3 runde(15 minutter): Irsko- Fax, Tromsoe – Dreng, Ask – Roya, Joker

 1. slipp: Irsko – Fax: Begge fortsetter meget godt i mot/sidevind, men med Irsko som den førende.
 2. slipp: Dreng – Tromsoe: Begge går flott, men Tromsoe viser best kontinuitet og settes over.

Rangering: Irsko, Fax, Dreng, Tromsoe

 1. slipp: Roya – Ask: Roya tar straks føringen og går enormt i motvind. Ask holder ikke lenger klassenivå og utgår. Roya er belastet med makkers støkk og settes derfor sist på rangeringen.
 2. slipp: Joker mot Irsko som får sitt 4. slipp. Joker tar føringen og jakter meget godt i anvist terreng. Rype sees i luften der Joker er. Irsko modererer seg noe. Joker over Irsko.

Rangering etter 3, runde: Irsko, Fax, Dreng, Tromsoe, Roya, Joker.

Oppsett 4. runde.( 15 minutter) Fax – Tromsoe, Dreng – Roya, Joker . Irsko har hatt sitt 4. slipp.

 1. slipp: Fax – Tromsoe: Begge holder sitt meget gode søk i motvind og settes likt.

Rangering: Fax, Tromsoe, Irsko.

 1. slipp: Dreng mot Roya. Dreng tar føringen over Roya som blir ensidig. Dreng markerer intenst, men støkker to ryper. Senere støkker førere rype i anvist område. Dreng finnes i stand. Reiser kontant rypekylling og er rolig i oppflukt og skudd. Utreder og apporterer akseptabelt. Dreng over Roya som utgår.

Rangering: Dreng, Fax, Tromsoe, Irsko.

Joker får sitt 4. slipp med 5 minutter mot hver av Fax, Tromsoe og Irsko.

 1. slipp: Joker mot Fax. Joker tar føringen over Fax som modererer seg noe. Førere støkker rype midt i anvist terreng. Joker over Fax.
 2. slipp: Joker mot Tromsoe: Veksler om føringen. Førere støkker ny rype midt i anvist terreng. Senere støkker Joker rype i motvind og er rolig. Begge utgår.

Irsko får sitt 5 minutter slipp mot Dreng.

24: slipp: Dreng mot Irsko. Hundene veksler om føringen og settes likt.

En lang dag er slutt der kun P Dreng mestret rypene. Dreng tildeles 1. VK og blir Nord- Norsk mester 2008.

Altevatn 24.08.08 Frank Øvrewall Sigmund Nyborg