Jaktprøvedommere

Navn Telefon E-post
Kjartan Lindbøl 95909675  
Øyvind Wilhelmsen 91518886  
Bjørnar Gundersen 91743696 elise.gun@c2i.net
Knut Fredheim 40029610  
Christian Sletbakk          47896036 christian@kontordesign.no
Mads Hansen 92880276  
Rune Hoholm       91335546 ruhoholm@online.no
Sten Nilsen  90603526  
Øyvind Berger            94881236  
Per Erling Høvde        90740288  
Bernhardt Halvorsen  91660741  
Sverre Andersen 98265196 serrea@online.no
Stian Henriksen 91990974 stian-h@live.no
Bjørn Morten Baardvik 95210535  

 

Kombinertdommere  

Bjørnar Gundersen 91743696 elise.gun@c2i.net
John Reinholt 97068619  
Trude Langstrand 95114080  

 

Instruktør aversjonsdressur

Johnny Brattbakk
Svein Myrlund
Arnfinn Steiro
Steinar Pedersen
Bing Karlsen
Tor Egil Hansen
Per Erling Høvde
Ulf Boger
Trude Langstrand
Odd Brede Sommarset 

Instruktører Fase I

Ingeborg Nyborg
Christian Sletbakk
Johnny Brattbakk
Kai Morten Arnesen
Trude Langstrand
Alexander Fjellstad
Stein Olav Kirkvik
Harriet Wiggen
Ted Skoglund

Instruktører Fase I

Trude Langstrand