Det innkalles med dette til årsmøte tirsdag 4 februar kl 1900 på Senjakroa.

Saksliste:
1. Godkjenning av innkalling.
2. Valg av ordstyrer m.m.
3. Årsberetning for 2013.
4. Godkjenning av regnskap 2013
5 Godkjenning av aktivitetsplan for 2014.
6. Innkommende saker
7. Budsjett for 2014.
8. Valg

Trykk på overskriften for å få linker til papirene.