Flått (skogbjørn, skaumann), er en blodsugende midd som er i familie med edderkoppen.. Flåttens utvikling går gjennom tre stadier: larve, nymfe og voksen. Hvert stadium krever et måltid blod. Larven, som kun er 0,5 mm lang, har seks bein og suger blod på mus. Nymfen som er 1 mm lang og har åtte bein, suger blod på mus eller større pattedyr som hjort, rev, hund og menneske. Den voksne flått suger især blod på større pattedyr. Når en flått er sulten, kravler den opp i spissen av et gresstrå eller lignende, og her kan den sitte ubevegelig i opp til en uke og vente på at et dyr skal komme forbi. Skjer det, huker den tak i pelsen, finner et passende tynnhudet sted og borer deretter munndelene inn i huden på verten sin. Vanligvis kjenner du ikke at den biter seg fast, eller at den suger blod. En voksen hanflått er ca. 2 mm lang, og hunnen er det dobbelte. Denne størrelse gjelder dog kun for individer som ikke har suget blod. Bakkroppens rødbrune, læraktige hud kan nemlig utvides til det nesten utrolige. En blodfylt hunflått kan bli op til 1,5 cm lang. Den er kuleformet, og fargen varierer fra gulbrun til blågrå.

Flåtten blir fem til seks dager på verten, og når den har spist ferdig, lar den seg dette til jorden. Her finner den et skjulested, hvor den kan fordøye blodet og skifte til neste stadium. Etter parringen som oftest skjer mens hunnen sitter fast på verten og suger blod legger den blodfylte hunflått opp til 2000 egg. Flåttens samlede livssyklus med tre måltider blod, vokseperioder og hudskifte varer 2 til 5 år. Bekjempelse og forebygging

Det viktigste er en grundig kontroll av seg selv og hunden, når du kommer hjem etter en tur i naturen. Vær oppmerksom på, at flåtten gjerne oppsøker skjulte, tynnhudede steder som for eksempel knehaser, lyske, armhuler og bak ørene, men de kan også finnes andre steder på kroppen. Behandling

En flått som har bitt seg fast sitter godt. Tar du tak om den helt nede ved huden, eventuelt med en pinsett eller en spesiell tang, kan den normalt dras og vris ut uten problemer.

Skulle en del av munndelene bli sittende, skjer det ikke så mye ved det. Det kan komme litt rødme og eventuelt betennelse, men det har intet med sykdommen å gjøre. Restene av munndelene kommer etterhvert ut av seg selv – akkurat som når en flis verker ut.

Borreliose - en farlig sykdom

På tross av alle forholdsregler er det nesten umulig å unngå at du av og til får en flått på deg, hvis du er mye ute i naturen. Det ble tidligere betraktet som et helt harmløst fenomen, men nå vet vi at flått kan overføre en bakterie, som kan forårsake sykdommen borreliosis. Omkring halvparten av flått på Hvaler har bakterien Borrelia i seg, som kan overføres når den suger blod fra et menneske eller dyr.

Mange mennesker smittes hvert år, og sykdommen kan få alvorlige følger hos oss som lammelser, hjernehinnebetennelse og hjerteproblemer. En undersøkelse av hunder i Danmark viste at 16% av de undersøkte hunder hadde vært smittet med Borrelia. Hunder som er smittet, har influensaliknende symptomer og kan få leddbetennelse.

Oppdages smitten i tide behandles den med antibiotika, som har god effekt. Flåttens spytt virker bedøvende, og ofte oppdager du slett ikke at du er blitt bitt. De unge stadier av flåtten er veldig små og vanskelig å få øye på. Det kan derfor skje at sykdommen får lov å utvikle seg i det skjulte. Fjern flåtten med det samme

En regner ikke med at bakteriene overføres de første timer etter flåtten har bitt seg fast. Fjernes flåtten i løpet av det første døgns tid, er der liten risiko for smitte. Hvis flåtten har sittet mer enn et døgn, vær oppmerksom på symptomene!

Flåtten er i seg selv ikke farlig for verten med mindre det er ekstrem mange slik at verten får stort blodtap. Det farlige er at den kan overføre smittestoffer som kan gi sykdom hos verten. Den mest aktuelle sykdommen for mennesker og kjæledyr er borreliose som forårsakes av bakterien Borrelia burgdorferi. På Hvaler er det påvist smitte i over halvparten av de voksne flåtter.

Et flåttbitt vil nesten alltid gi en liten hevelse med rødme på et område mindre enn en 50-øring. Det er en normal reaksjon på flåttens spytt og svarer til et myggstikk. Sprer hevelsen sig til en ringformet rødme i huden, tyder det på, at du er blitt smittet. Denne ringformede rødme i huden kan vise sig fra et par dage til tre uker etter, at flåtten har suget blod. Den sprer seg langsomt og kan bli meget stor - opp til 10 cm i diameter. Ser du ringformet rødme, eller får du influensalignende symptomer (feber, hodepine, muskelsmerter) kort tid etter du har hatt en flått på deg, skal du oppsøke lege.

Hunder og katter kan også smittes med borrelia og det anbefales derfor å behandle forebyggende. Flere midler er effektive, midlene har også en viss avvisende effekt på mygg og tuneflue.

Ta kontakt med Finnsnes Dyreklinikk for forebyggende midler og event. behandling av din hund

Kilde: