Du betaler ikke noe ekstra enn du ville ha gjort ellers. Du kan bestille filmen ved å sende en mail til Rune: ruhoholm@online.no . Husk å skrive navn og adresse filmen skal sendes til.

Har hørt et rykte om hvis den bestilles før 16.desember, så har du den til jul.