Jeg vil med dette, på vegne av styret i MTFK, i all offentlighet, berømme prøveleder og hans komite for ett meget vel gjennomført arrangement på Altevatn sist helg.  En formidabel dugnad gjorde det mulig å gjennomføre på den gode måten vi var vitne til. Vi er stolte av å være en del av dette miljøet.

Det er delt ut over 40 premier av ca 160 starter - det er bra !

Vår svenske venn Joachim Almgren skriver på FB at det er en sann glede av alltid å bli møtt med "det er no problem" det fikser vi mentalitet over alt.
Dere er "Gull "Mona og Thomas skriver Kjartan Lindbøl.
Vi er alle enige om det - alle vi som kjenner dere !

Tusen takk til alle sammen, prøveledelse, dommere, og ikke minst prøvedeltagere.

Vi håper dere kommer tilbake til neste år, og ta gjerne med noen dere kjenner :)

HIlsen MTFK styret.