Kunngjøring: Årsmøte gjennomføres 25.2.2021 klokken 1900. Sted: Senjastua.
Pga restriksjoner i forbindelse med Covid-19 vil vi vurdere framover om møtet foregår med fysisk oppmøte, eller via Teams. Innkalling med årsmøtepapirer publiseres 4 uker før årsmøte.