Som hovedkvarter ble Dividalen Camping valgt. Med klar beskjed om at her måtte vi prøve å ikke få like stort underskudd som sist, ble det lagt opp til en økonomiprøve. Med god hjelp av prøvelederens halte kjerring, ble det kokt fårikal som ble servert som jegermiddag på lørdag. I tillegg ble de samme personene ryddekomite.

Det var MTFK som i år skulle arrangere NNM - skog. Med 10 VK hunder ble den avviklet. I tillegg deltok det 3 stk i AK på lørdag og 2 på søndag. Fra vår klubb deltok undertegnede og Ingeborg Nygård. I tillegg kombinerte Vidar Walle, Per Erling Høvde og Bjørnar Gundersen dømming og deltagelse.

To av finalehundene: IS Noah til K. O. Jørgensen og SV Dilja til T. Dahl.

En av grunnene til at det er vanskelig å avvikle skogsfuglprøve i økonomisk balanse, er at det går med forholdsvis mange dommere. I tillegg til klubbens dommere som deltok og stilte, hadde vi forsterkninger med Karl Ole Jørgensen, Per-Anton Berg, Andreas Bjørn og Kåre Nergård. De to siste var også finaledommere.

Det ble ingen premiering i VK verken på lørdag eller søndag. Den eneste som lyktes med premiering var P Ravnkloas B-Dreng til Inger - Lill Løkås Pedersen, ført av Sigleif Pedersen. De fikk 2. AK.

Skogsfugelprøve er den prøveformen som ligner mest på normal jakt. Man må derfor ha en solid jakthund for å lykkes på skogen. Dersom flere av klubbens hunder skal utvikle seg til gode jakthunder, anmodes de til å delta på denne prøveformen.

Steinar Pedersen

Prøveleder