Hopp til hovedmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden

Bufebevis - Aversjonsdressur

FKF er blitt gjort kjent med at enkelte hundeiere er av den tro at de må fremstille sine hunder for ny sauedressurtest annet hvert år. Når ens hund har gjennomgått og bestått aversjonsdressurtesten, så er dette sauebevis evigvarende for deltagelse på jaktprøver. Tidligere krevde NJFF at saurenhetsbevis skulle fornyes hvert annet år. Dette ble endret i forbindelse med revisjonen av utdanningen av aversjonsdressører. Imidlertid, dersom hunden på tross av gjennomgått aversjonsdressur senere viser interesse for sau, er det eierens ansvar på nytt å fremstille hunden for ny test.

Det kan imidlertid forekomme at enkelte grunneiere vil forlange at et aversjonsbevis ikke skal være f.eks eldre enn 2 år. Dette kan gjelde så vel på leide jaktarealer som på arealer jaktprøvearrangører leier til sine prøver. Da må man selvfølgelig forholde seg til dette krav. Her har de arrangører av jaktprøver hvor et slikt krav er fremsatt fra grunneiere et stort ansvar for å annonsere dette overfor sine potensielle deltakere. Dette kan skje både når man melder inn jaktprøven til NKK første gang og deretter å annonsere dette på arrangørens klubbside på nettet.