Bli medlem

Picasa

Klubben har i dag ca. 100 medlemmer. Disse er spredt over hele Midt-Tromsområdet med Tromsø, Harstad og Narvik som yttergrenser. Du kan melde deg inn i klubben via NKK – Norsk Kennelklubb,  https://www.nkk.no/nkk/public/openPage/frame/innmelding/person_opplysninger.html

Medlemskontingenten er: 250,- i tillegg kommer en avgift til NKK på 140,-. Inkludert i medlemsskapet er magasinene Hundesport (8-10 utgaver i året).