Klubben har i dag ca.200 medlemmer. Disse er spredt over hele Midt-Tromsområdet med Tromsø, Harstad og Narvik som yttergrenser. Du kan melde deg inn i klubben via NKK – Norsk Kennelklubb, NKK (dogweb.no)

Medlemskontingenten er: 250,- i tillegg kommer en avgift til NKK på 140,-. Inkludert i medlemsskapet er magasinene Hundesport (8-10 utgaver i året).