Årets strømming starter onsdag 22. juni klokken 1800. Sted: Jan Erik Nicolaisen Gottesjord(ca. 100 meter forbi nedkjøringen til Nato kaien, venstre side fra Finnsnes. Se etter ny fjøs) Deretter går strømming onsdager 29. juni og 6. juli. Så er det pause fra til vi starter opp igjen 3. august og ser hvor lenge det er behov for å holde på.
Priser strømming:
Medlem 1 gang med restrømming: 350,-
Medlem kun restrømming: 200,-
Ikke medlemm 1 gangs strømming: 500,-
Ikke medlem kun restrømming: 300,-

Husk å ta med stamtavle. Påmelding gjøres til Stian Henriksen på tlf. 91990974 etter klokken 2000.