Aversjonsdressur starter opp igjen.

Onsdag 10/8, kl 1800, starter det opp igjen med aversjonsdressur. Se tidligere artikkel for mer informasjon.