Elvenes ligger i Salangen og det er mulig å kjøre til området fra Setermoen eller via Sørreisa. Følg skilting fra Salangen mot Elvenes. For å komme inn i leiren kjører man gjennom en stor port og fortsetter rett frem.

På ArenaElvenes er det anledning å ha campingvogner og telt. Det vil også være anledning å ligge inne i spisesalen på feltseng eller lign. Da må det bestilles plass på forhånd og overnattingen vil koste 50,- for hele helga. For strøm til campingvogner tar vi også 50,- for hele helga.

Vi har tilgang på servicebygg der det er dusj og toalett.

Det vil ikke bli arrangert felles jegermiddag.

Prøven vil starte 09.00 begge dager. Opprop på ArenaElvenes der det er gangavstand til prøveterrenget.

Kombinertprøve/apportprøve

Apportdelen er delt inn i tre, søkapport, sporapport og vannapport.


I søkapporten skal hunden i AK på kommando hente inn og avlevere to apportobjekt som er lagt ut rundt 50 meter fra startsted og minst 10 meter fra hverandre. I UK legges det ut en rype på ca 20m. Hunden skal ikke se utleggingen. Som apportobjekt brukes relevant jaktbar fugl dvs. rype. Søkapporten skal foregå i mot- sidevind.

I vannapporten er det nytt av året at alt jaktbart vilt kan brukes som apportobjekt. Vi vil fortrinnsvis bruke måse her, men det er anledning å ta med seg eget apportobjekt. Objektet må godkjennes av dommer. Hunden skal sitte fri ved førers fot på startstedet, som skal ligge 5 meter fra vannkanten. I AK skytes det med startpistol og apportobjektet kastes i luften fra en båt som ligger minst 50 meter fra land. I UK kastes apportobjektet fra land. På kommando skal hunden svømme ut å hente dette og bringe det tilbake til fører. Det heter i prøvereglene at på vei til apportobjektet skal hunden være nødt til å forsere et våtmarksområde. Også vannapporten skal foregå i mot- eller sidevind.

Spor utføres kun i AK. Ved sporapporten brukes rype som apportobjekt. Hunden skal ikke se sporleggingen. Sporet legges i med- sidevind ved at en rype trekkes langs bakken i et tau. Starten av sporet skal markeres ekstra ved at rypa gnikkes i bakken. Sporet skal være minst 200 meter langt å ha minimum tre retningsforandringer. Ved enden legges et ferskt apportobjekt. Hundens startsted er ca 20 meter fra sporstart og fører kan dirigere og hjelpe hunden med tilrop slik at den finner sporstarten, men fører har ikke lov å gå utenfor startstedet. Hunden skal ved hjelp av sporet ta seg ut til apportobjektet og bringe dette tilbake til fører. Her som ellers når man bruksbedømmer hund, er det den effektive og gode hunden som oppnår topp premie.