Tradisjon tro blir også denne gangen hovedkvarter på Villmarkssenteret på Innset hos Widar og Marit Walle. De som ønsker overnatting bes om å sende Widar en mail på widar.walle@apb.no Skriv også om dere ønsker jegermiddag. De som kun ønsker å delta på jegermiddag lørdag kl. 2000 må også sende en mail om dette, da det ikke blir anledning å melde seg på under prøven. I utgangspunktet blir terrengene rundt Altevatn, men vi har også mulighet å bruke andre terreng. Dette vil bli annonsert like før prøven. Vi gjør oppmerksom på at det vil kunne være både sau og rein i terrengene så ta med saue renhets bevis. Skulle det være noen spørsmål så ta kontakt med prøveleder Stian Henriksen på tlf. 91990974 eller mail stian-h@live.no