Hovedkvarter for prøven vil være Villmarkssenteret på Innset. For overnatting ta kontakt med Widar Walle på tlf. 90970258. Jegermiddag vil avholdes her på lørdag kveld. Vi kommer til å sette opp tilstrekkelig med kvalitetsparti både lørdag og søndag. I tillegg vil det bli 2 VK parti lørdag og Finalen søndag. For påmelding så send innbetaling til kontonr. 9741 11 64148 mrk betaling med reg.nr hund, klasse, og eventuelt dag man skal stille hvis ikke begge dager. Hvis fører er andre enn eier må dette også påføres. For påmelding i VK skal sist VK premie eller 1 AK skrives med dato. Påmeldingsavgift er 375,- for UK/AK og 425,- for VK. Hvis spørsmål ta kontakt med prøveleder på tlf. 47896036 eller mail christian@kontordesign.no

Vi vil også prøve å sette opp to parti med scooter innover Altevatn. For de som stiller her vil det komme en avgift transport på 50,-. Hvis noen har anledning til å stille med scooter setter vi stor pris på dette. Man vil da få dekket utgifter til drivstoff og olje, men vi står ikke ansvarlig for motor havari eller skader på kjøretøy. Klubben ordner dispensasjon for kjøring på vannet og til parkering.

Minner om at dette er siste prøvehelg for de unghunder som ønsker å delta på Artic Cup og mangler sin inngansbillett som er 1UK.

Velkommen til en trivelig prøvehelg.