Hovedkvarter og sekretariat
Sekretariatet vil være åpent fredag fra kl 1900. Lørdag og søndag er sekretariatet åpent fra kl 0715.
Prøveleder er Kristian Berntsen som kan treffes på telefon 92613399
Overnatting

Hovedkvarteret for prøven blir på Finnsnes Camping som også kan tilby overnatting i hytter og rom.
Overnatting bestilles direkte hos eier av campingplassen – Torry Torheim på tlf 915 87353.
Bespisning
Det vil være salg av frokost i hovedbygningen på campingplassen både lørdag og søndag fra kl 0700. Frokost med matpakke koster kr. 75,- pr. dag. Jegermiddag og premieutdeling vil også være på campingen. Påmelding senest lørdag morgen.
Opprop
Det er opprop begge dager klokken 0800 på Finnsnes Camping.
Påmelding
Til kontonr:
97411164148
Pris UK/AK 375 kroner og VK 425 kroner.
Husk å føre på hundens reg.nr., klasse (UK/AK/VK), fører, dato (hvis påmelding for kun en dag).

Kristian Berntsen
Prøveleder