Årsmøte

Årsmøte vil avholdes onsdag 13.februar klokken 1900 på Senjastua. Vedlagt ligger saksdokumenter.