Årsmøte

Årsmøte 2019 vil bli avholdt onsdag 13. februar 2019.
Tid og sted vil bli kunngjort senere.
Minner om at forslag eller saker som medlemmer ønsker behandlet må være styret i hende / poststemplet senest 4 uker før møtedato.
Forslag på kandidater til valgene må være Valgkomiteen i hende / poststemplet senest 4 uker før møtedato. Valgkomiteens leder er Knut Fredheim.
Mvh
Leder MTFK

Årsmøtet 2015