Årsmøte

Vil bli arrangert 11 februar 2015, på Bardufosstun.

 Innkalling med sakspapirer vil bli bekjentgjort minimum to uker før iht vedtektenes pkt 3.3.

Styret