Årsmøtedato skal bekjentgjøres for medlemmene med minst 8 ukers varsel. Det skal av styret innkalles til ordinært årsmøte med minst 2 ukers frist. Innkallingen kan sendes medlemmet pr post, e--‐post, i adressert medlemsblad eller publiseres klubbens nettsider. Med innkallelsen skal følge:

--‐ Dagsorden

--‐ Årsberetning

--‐ Regnskap med revisors beretning

--‐ Forslag eller saker som medlemmene eller styret ønsker behandlet.
Forslag fra medlemmene være styret i hende/poststemplet senest 4 uker før møtedato. Kan sendes knfredheim@online.no

--‐ Budsjett for neste år

--‐ Forslag til kandidater til valgene.

Forslag kandidater være Valgkomiteen i hende/poststemplet senest 4 uker før møtedato.

Leder av valgkomiteen er Rune Hoholm.