Leder Rune Hoholm ledet oss gjennom årsmøte med fast hånd.
Årsberetningen ble godkjent med noen små merknader. Bla vil vi ta inn ett punkt om resultater på høystatusløp for å hedre de som oppnår gode resultater.  I 2012 har vi både norgesmestre, Skjalg Liljedal med Pei Fang Birk på NM lag vinter og NM toer på høyfjell høst til Ørntuas Aiko til Stian Henriksen. 
 
Mht regnskapet så ble det godkjent, og revisorene hadde kun små merknader til det tekniske. Til neste år vil vi bla ta med en oversiktig liste over eiendeler i årsberetningen. 
 
Mht aktivitetsplan for 2013 så vil den bli lagt på MTFK hjemmeside. Planen ble forøvrig godkjent. I tilegg til det som står på planen vil det bli arrangert utstillingstrening i forkant av utstillingen i juni. Vi hadde en diskusjon rundt aktiv rekruttering, og ble vel rimelig enig om at noe rekruttering trenger vi. Og at noen aktiviteter vil bli tilpasset dette. 
Merk at Klubbmesterskap for 2013 vil bli arrangert ila påsken, da etter NM helga selvsagt. 
 
Det var ikke innkommet saker fra medlemmene til behandling innen fristens utløp.
 
Budsjettet ble godkjent etter en diskusjon. Endel poster ble justert, og budsjettet vil mao bli ajourført og lagt til grunn for 2013.
 
Siste pkt på agenda var valg. Rune Hoholm gikk av som leder, etter å ha vært i styret i hele ni år. Kasserer Thomas Hansen gikk også ut av styret, Det ble begge takket og overrakt en liten oppmerksomhet.
Det er all grunn til å takke disse to karene for den enorme innsatsen de har gjort for klubben, samtidig som de har trent frem og stillt hunder på det ypperste nivå i Norge.
Takk skal dere ha. 
 
Som nye styremedlem ble Mads Hanssen og Mona Pedersen. Styret konstituerer seg selv iht vedtektene. 
Som ny leder ble Knut Fredheim valgt for to år. 
 
Avslutningsvis må en kunne si at MTFK har grunn til å være stolt over seg selv. Sunn økonomi, stabil medlemsmasse, masse flotte prestasjoner oppnås hele året av medlemmene.
 
Vi får bare ønske oss selv lykke til med fortsettelsen.
 
mvh
 
Knut