Årsmøte 9 februar

nyLogo4

Årsmøte.

Varsel om årsmøte ble lagt ut på MTFK sin FB side 1 januar. Varsel skulle også den dagen vært publisert på hjemmesiden. Så skjedde ikke. Styret beklager dette. Valgkomiteen har paralelt invitert medlemmene til å foreslå kandidater til de ledige postene.
Årsmøtet gjennomføres 9 februar.
Saker iht vedtektene. 
 

Mvh
Styret