Arsmote3.JPG

En del av styret følger konsentrert med i debatten om innkjøp av telt/lavvo/gamme til klubben.

Arsmote4.JPG

Sørreisa Sentralskole er en flott ramme for årsmøtet. Et stort lyst rom og gode møbler.

Arsmote2.jpg

Avtroppende formann får også sin blomster for lang og tro tjeneste.

Årsmøte 3.februar 2009

Sak.1 Innkalling godkjent

Sak.2 Ordstyrer: Johnny Brattbakk. Referent: Harriet Wiggen. Protokollunderskrivere: Svein Myrlund og Øyvind Berger.

Sak.3 Årsberetning opplest og godkjent med innføyelsen: Reåpning av dressurområdet på Setermoen 2008.

Sak.4 Regnskapet er godkjent av revisorene med en liten anm. ang. inventarliste av klubbens eiendeler som bør ligge med til neste år. Årsmøtet godkjenner regnskapet.

Sak.5 Årsmøtet godkjenner aktivitetsplanen.

Sak.6 Innkommede saker.

1. Innkjøp av lavvo/telt/gamme: Enstemmig vedtatt. Det skal settes ned en komite for innkjøp. Arnfinn Steiro har sagt seg villig til å oppbevare utstyret. Det skal lages en instruks for utlån og bruk.

2. Forslag fra dommerutvalget: Dommerelever får utbetalt 4000,- etter endt utdanning til dekning av utgifter. Klubben dekker i tillegg Kongsvold. Vedtatt med 15 mot 1 stemme.

Sak.7 Styret går for å beholde kontogenten som før. Enstemmig vedtatt.

Sak.8 Budsjett for 2009

Forslag om å underbudsjettere for 2009 med 20000,-. Innkjøp av lavvo skal gå av "gammelpenger". Utgiftene på årets jaktprøver skal justeres opp tilsvarende. Senjaprøven skal justeres ned fra 40000 til 35000 og Vinterprøven opp fra 45000 til 50000. Kasserer balanserer budsjettet ut fra dette.

Sak.9 Valg

Johhny Brattbakk går av som leder og Sissel Grongstad går inn for to år. Morten Nordhus går ut av styret og Lene Perregård går inn for to år. May Ann Pedersen og Harriet Wiggen fortsetter i sine verv to år til.

Christian Sletbakk går ut av valgkomiteen og iflg bestemmelse går avtroppende leder Johnny Brattbakk inn for to år.

Hans Arne Bjørstad går av som revisor og Morten Nordhus går inn for to år.