Innkalling: Årsmøte gjennomføres 23.02.2023 klokken 1900 som tidligere kunngjort. Sted: Senjastua. Det vil også legges opp til deltakelse via Teams for dem som ikke kan delta fysisk av forskjellige grunner. Link til Teams kommer nærmere årsmøtedato. Saksliste, årsmelding samt andre sakspapirer kommer etterhvert.