Innkalling: Årsmøte gjennomføres 22.02.2022 klokken 1900 som tidligere kunngjort. Sted: Senjastua. Det vil også legges opp til deltakelse via Teams for dem som ikke kan delta fysisk av forskjellige grunner. Link til Teams kommer nærmere årsmøtedato. Vedlagt ligger saksliste, årsmelding samt andre sakspapirer.

Trykk her årsberetningen 2021

Årsmøte Senjastua 22.pdf