Så fremst smittevernreglene tillater det vil møtet bli med fysisk deltakelse. Alternativt vil det foregå på Teams, info kommer. Innkalling med årsmøtepapirer plubliseres senest 4 uker før årsmøte.