PICT1012.JPGVår avtroppende leder, Christian Sletbakk, innledet møte og ble også valgt til ordstyrer. Steinar Pedersen og Svein Myrlund til å underskrive protokollen og Harriet Wiggen til referent (skulle vise seg å ikke være en helt enkel oppgave...).

Årsmøter er en viktig begivenhet. Her legges grunnlaget for neste års drift og medlemmer kan komme med egne saker. I år varte og rakk det i hele fem timer. Godt at noen hadde tenk på oss og laget god mat!

PICT1016.JPG

Alle raseklubber og fuglehundklubber er nå lagt inn under NKK. Dette medfører nye regler for oss. Alle ble gått gjennom og godkjent. Disse vil bli lagt ut sammens med årsmøteprotokollen.

To av klubbens medlemmer var av styret innstilt til æresmedlemmer. Som seg hør og bør skal det stemmes over dette. De må ha et flertall på ¾ for å bli æresmedlemmer. Vi stemte og selvfølgelig ble de tatt opp som æresmedlemmer.

De nye æresmedlemmene er Jon Reinholdt og Per Erling Høvde. Fra før er Bjørnar Gundersen, Odd Hansen og Tore Stav også æresmedlemmer.

Vi fikk mange diskusjoner, noen unødvendige og noen opphetede, men de aller fleste var konstruktive. Men slik skal det være!

PICT1014.JPG

Et forslag ble fremmet om å senke startkontigenten for klubbens medlemmer fra 325,- til 250,-. Å reise på prøver er kostbart, men det er kanskje ikke startkontigenten som koster mest. Forslaget ble nedstemt. Overnatting, særlig om vinteren der man ikke kan benytte campingvogn, kan være dyrt. En mulighet er at klubben kan prøve å skaffe avtaler om rimeligere overnatting. Dette oversendes til styret.

Det kommer en endring i klubbens regler for årets UK og AK hund. Disse vil bli lagt ved årsmøteprotokollen. Årets hunder 2006 i MTFK vil bli kunngjort på Blotet og her på nettsidene.

Det ble til slutt valgt nytt styre. Valgkomiteens forslag ble vedtatt med små endringer.Johnny Brattbakk er klubbens leder de neste to årene. Og Steinar Pedersen fortsetter som det tredje medlemmet av valgkomiteen. Dette er i tråd med de nye reglene fra NKK.

Alt i alt et trivelig årsmøte. Vi sees på Blotet!!