Årsberetning MTFK 2016

Med regnskap 2016 og budsjett 2017

Årsmøte avholdes 13/2 på Kunnskapsparken, samme sted som i fjor, se årsmelding for saksliste

Årsmøtets oppgaver er:


a) Godkjenne eller nekte stemmerett for medlemmer, innkallingen og dagsorden, samt å gi observatører rett til å være til stede.


b) Oppnevne møteleder, referent(er), tellekorps og 2 representanter til å undertegne protokollen fra møtet.


c) Behandle årsberetning


d) Godkjenne regnskap med revisors beretning


e) Opprettelse og nedleggelse av utvalg.


f) Behandle og fatte vedtak i alle saker som er ført opp på innkallingens dagsorden. Benkeforslag er ikke tillatt, bare endringsforslag til rettidig fremmede forslag.


g) Vedta instruks for organer som oppnevnes av årsmøtet.


h) Godkjenne budsjett og kontingent for neste år


i) Velge

  • Leder for 2 år
  • Nestleder for 2 år
  • Kasserer for 2 år

-Sekretær for 2 år

-Leder jaktutvalg (styremedlem)

- Leder aktivitetsutvalg (styremedlem)

-Leder utstillingsutvalg (styremedlem)

-Varamedlemmer 2 stk, 1 år

-Revisorer 1 år, Vararevisor 1 år

-Leder valgkomite 1 år, 2 valgkomite medlemmer 1 år, Vara valgkomite 1 år