Årets hunder skal kåres

For at vi skal kunne kåre årets hunder 2011 må dere gå gjennom listen over resultater og sende inn det som evt mangler til k-wigge@frisurf.no. Frist for innsendelse er søndag 11.desember.