Årets hunder 2014 er kåret

P Ørntuas Ibis 2 i AC

Markusfjellets gdf Raipas til Ulf Antonsen og Ørntuas Ibis til Rune Hoholm ble kåret til årets hunder i hhv Ak og Uk for 2014. Se under MTFK CUP og strengen årets hunder. Klubben gratulerer ekvipasjene.

 

 

KV Markusfjellets gdf Raipas
KV Markusfjellets gdf Raipas
P Ørntuas Ibis 2 i AC
P Ørntuas Ibis