ÅRETS FØRSTE JAKTPRØVE 10.-11.FEBRUAR PÅ SENJA

Midt-Troms Fuglehundklubb ønsker velkommen til vinterprøve 10.-11. februar 2007.
Prøven arrangeres fra Tranøybotn Camping med hele Senja som prøveterreng. Startkontingent UK/AK: Kr. 325.

Påmelding innen 22. januar 2007 til:
Midt-Troms Fuglehundklubb v/Rune Hoholm
Sørsiveien 58, 9310 Sørreisa
Telefon: 91335546 Bankgirokonto: 0530 18 05936
Påmeldingen skjer pr. nettbank og i meldingsrubrikken skal følgende være med:

  • Reg.nr
  • Rasebokstaver. (ES/IS osv.)
  • Hundens navn. (kennelnavn ikke nødvendig)
  • Klasse (UK-AK)
  • Er det annen fører enn eier må dette påføres.
  • Mobiltelefon nr. Dette er viktig for oss ved eventuell overtegning.
  • Husk å påfør hvilken dag/dager du skal starte.
  • Betales det på vanlig bankgiro, vær da klar over at da tar det 8-10 dager før din påmelding er oss i hende.

Innkvartering / hovedkvarter:
Tranøybotn Camping. For bestilling av overnatting og jegermiddag - kontakt Tone Edwards på telefon 916 35 760.

NB: Det er et absolutt krav at hundene holdes i bur i hyttene på campingen og at hundene blir luftet i bånd. Opprop begge dager kl. 08.00.

Jegermiddag
Det blir jegermiddag lørdag kl. 20.00 og de som skal ha må bestille dette i forbindelse med påmelding til prøven eller ved bestilling av hytter. Kafeen vil holde åpen fra fredag til søndag og campingen har skjenkeløyve.

Velkommen til Senja!

Rune Hoholm

-prøveleder-