2x1.UK m/HP til ES Berkjestølens Rotax i Pirtti

ES Berkjestølens Rotax og Svein Erik Nilsen

På 6 prøvehelger har Rotak hentet 5x1.UK og året er langt fra over! Vi gratulerer Svein Erik og Invil Nilsen med de flotte resultatene og ønsker lykke til videre!