Selma[1]_422x750_253x450.png

MTFK inviterer med dette til jaktprøve på Senja 29.august til 30.august. Prøven omfatter klassene UK/AK og VK.

Sekretariat/overnatting vil være på Brygghaugen 9303 Silsand.
Sekretariatet vil være åpent fra klokken 18.00 fredag ettermiddag, og vil holde åpent frem til klokken 22.00. Lørdag holdes det åpent fra klokken 07.00 - 08.00, samt fra klokken 16.00 - 20.00. Søndag vil sekretariatet være åpent hele dagen.

  • Prøveleder er Solfrid Ramberg tlf: 91598411 e-post: solfrid.ramberg@nlr.no

Påmelding
Påmelding til jaktprøven må etter de nye reglene skje elektronisk via NKK. Spørsmål angående påmelding kan rettes til Solfrid Ramberg.

Påmeldingsfrist 15. august. (vi regner med stor pågang så ikke vent med påmelding). 

Overnatting/bespisning
Sekretariat blir på samfunnshuset på Brygghaug. Her er det mulighet for overnatting i felles "sovesal". Liggeunderlag, feltseng må medbringes. Overnatting fredag til søndag inkludert frokost og jegermiddag 500,- Jegermiddag lørdag klokken 20.00. Pris bare jegermiddag 200,- 

Etter jegermiddag blir det premieutdeling. Premieutdeling søndag fortløpende i sekretariatet ved å vise underskrevet kritikk fra dommer.

COVID- 19 regler.
Vi følger til enhver tid gjeldende smittevernregler, samt lokale regler gitt av Senja Kommune og minner om følgende:
• Deltakere som viser tegn til sykdom, skal IKKE delta.
• Det skal IKKE håndhilses eller klemmes.
• Det skal holdes minst 1 meters avstand (også ute i terrenget).
• Alle skal holde god håndhygiene- ta med håndsprit til eget bruk.
• Deltakere som stiller flere hunder må selv på forhånd avtale handling hunder. Det stilles KRAV til desinfisering av hender og leiebånd før avlevering. Iflg FKF SKAL det avtales med EN person om handling, denne må følge med utover dagen, selv om vedkommende er slått ut.
• Deltaker som trenger skyss ut i terrenget MÅ avtale dette på forhånd.
* Dommer vil skyte ved situasjon så fremst ikke deltaker medbringer egen 9mm revolver.
 
Dommere og arrangør har suverenitet i forhold til å bortvise deltakere som ikke overholder smittevernreglene.
Annen viktig informasjon for prøven:
• Opprop kl 08.00. Husk 1 meters regelen.
• Følg med på Facebook. All informasjon oppdateres fortløpende.
• Når det stilles til start på prøven oppfattes det som en bekreftelse på at man er kjent med de til enhver tid gjelder regler vedr. start på fuglehundprøver.
• Prøveleder og NKK’s representant er høyeste ansvarlige for at reglene etterfølges.
Etter prøven:
• Det blir jegermiddag. Men det er begrensninger i forhold til antall. Derfor er det ikke mulig å delta uten å melde på og få beskjed om at det er plass.
• Kritikkskjemaer mottas fra dommerne i fjellet eller hentes utenfor sekretariatet på ettermiddagen.
• Premier hentes utenfor sekretariatet på ettermiddagen. Eller deles ut under jegermiddag for dem som deltar.
• Deltakere som ikke bor på eller utenfor hovedkvart skal ikke være tilstede i lokalene. Toaletter er kun tilgjengelig for dommer/komite, samt de som bor utenfor i campingvogn/bobil eller telt.
• Det vil blir satt ut håndsprit ved sekretariatet.

Velkommen :)

Ta kontakt med prøveleder for overnatting. 

Med vennlig hilsen Solfrid Ramberg